Rätt växt på rätt plats!

Här kommer andra delen i serien som handlar om att planera din trädgård under vinterhalvåret. Jag gjorde den här serien för några år sedan genom intervjuer med landskapsingenjör Karin Malmberg. Den är lika aktuell nu så jag kör den här på nygamla bloggen också.

I varje trädgård råder av naturen givna förutsättningar. Vi kan göra vissa förbättringar och förändringar men måste också anpassa oss efter de villkor som finns. Grundläggande är att välja rätt växt till rätt plats! Uttryckt i ett ord kallas detta för ståndort. En växts ståndort beskriver den typ av miljö där växten utvecklas och trivs bäst, och där den därmed blir mest lättskött. Växtens ståndort tar hänsyn till några viktiga faktorer!

Jorden & näringen

I våra trädgårdar har vi den jordart vi har, det går inte att förvandla en sandjord till lerjord eller tvärtom. Vi kan − och bör −förbättra jorden, men måste ändå välja växtslag efter den jordart vi har välsignats med. Om hur vi tar reda på vilken  jord vi har och hur jorden förbättras ska vi prata om senare.

Jordförbättring ska vi prata om när våren närmar sig!

När du vet vilken typ av jord du har bör du alltid ta hänsyn till detta när du väljer växter till trädgården genom att ta reda på vilka jord- och näringsförhållanden olika växter kräver för att må som bäst. Skulle du springa på en växt som du riktigt gärna vill odla men som inte alls hör hemma i din jord, exempelvis en växt som trivs i näringsrik lerjord medan du har en tomt med mager sandjord, då kan du välja att plantera den i kruka eller kärl och få njuta av den i alla fall.

Njut av känsliga favoriter i kruka.

Ljuset & vattnet

I de flesta trädgårdar finns en blandning av soliga ytor, halvskuggiga och riktigt skuggiga platser. Dessa platser varierar också i hur fuktiga respektive torra de är. Du kan påverka ljus- och fuktförhållandena genom att ta bort skuggande växter för att få in mer ljus eller plantera in träd och buskar för att skapa skugga. Men i grunden handlar om anpassning till de förutsättningar som finns.

Här har man verkligen anpassat sig efter de förutsättningar som råder. En matta av timjan som stortrivs i torrt och soligt läge.

Skugga-halvskugga-sol

  • Välj skuggtåliga växter till de delar av trädgården dit solens strålar når mindre än tre timmar per dag.
  • Välj växter som trivs i halvskugga till de platser som har sol mellan tre och sex timmar om dagen.
  • Välj solälskande växter dit solen når mer än sex timmar om dagen.

Vandrande skugga
Med vandrande skugga menas platser som skuggas av ex träd och där det är lite sol och lite skugga växelvis under dagen.

Vinden

Hur ofta och mycket det blåser i din trädgård beror på var i landet du bor, hur din trädgård är belägen och vad som finns på tomten som påverkar vinden. När du planerar trädgården är det viktigt att tänka på var vinden ofta kommer ifrån och hur den rör sig i din trädgård. Placera exempelvis inte ett köksland eller vindkänsliga perenner och buskar oskyddat på en blåsig plats. Välja antingen en redan skyddad del av trädgården eller plantera lähäckar runt. Tänk på att effekten av en mur och ett heltäckande plank, där vinden inte silas igenom, på en riktigt blåsig plats kan bli att vinden bara tar en annan väg.

I Skåne blåser det mest hela tiden. I Fredriksdal Museer och Trädgårdars köksträdgård silas vinden genom luftiga staket.

Bor du nära havet är det ofta blåsigt och vinden tar dessutom med sig saltvatten som landar på dina växter. Vid planeringen bör du välja vind- och salttåliga växter till den del av trädgården som vetter mot havet. De skapar i sin tur ett skydd för växtligheten innanför.

Övrigt att ta hänsyn till!

Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till är också hur huset och andra byggnader på tomten ser ut. Vilken stil, färg och utformning har huset och andra byggnader. Tänk på att trädgården är en förlängning av huset.

Även den närmaste omgivningen kan vara en faktor att ta hänsyn till. Ligger din tomt för sig själv eller har du grannar tätt inpå? Hur set naturen runtomkring ut? Det är ditt val om du vill att din trädgård ska smälta in i omgivningen eller om det inte gör något att den sticker ut.

Nästa avsnitt av att planera trädgården på vintern kommer handla om ett kärt ämne – skötselnivå.

TIDIGARE AVSNITT
Funktion och ambition i trädgården

Om författaren:
Katarina Kihlberg
är skribent, kommunikatör och trädgårdsingenjör.

Dela inlägget

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

8 + fyra =

Rulla till toppen