Att beskära prydnadsbuskar

Prydnadsbuskar är vackra, lättskötta och användbara och kan gärna få utgöra en del av stommen i trädgården. Vad vi menar med prydnadsbuske är just en buske som pryder sin plats genom att den har en eller flera dekorativa egenskaper:

• Vacker blomning som forsythia, syren och fjärilsbuske.
• Vackert bladverk som silverbuske, benved och japanska lönnar.
• Vackert grenverk som korneller, mahonia och trollhassel.
• Dekorativa bär som benved, aronia och snöbär.

Till prydnadsbuskar räknar jag i detta sammanhang inte rosor, eftersom beskärningen av dem behöver ett eget kapitel.

Prydnadsbuskar kan du välja att plantera som så kallade solitärer, vilket innebär att de pryder sin plats i trädgården helt själv eller som ett vackra inslag i en rabatt.  Många prydnadsbuskar kan också användas som klippt eller lite vildvuxen häck. Exempel på sådana prydnadsbuskar är forsythia, syren, aronia och snöbär.

Varför ska prydnadsbuskar beskäras?

Vi beskär våra prydnadsbuskar för att ge dem en vacker form och få dem att blomma rikligt. Beskärningen rensar bort gamla och sjuka grenar och håller busken ung och vital längre. Beskärningen ska vidare göra att prydnadsbuskarnas grenar fördelar sig jämnt över plantan.

Resultatet av en beskärning är en luftig, elegant buske, med lagom höjd och utan snåriga och risiga partier.

När ska prydnadsbuskar beskäras?

I huvudsak är det prydnadsbuskens blomningstid och syftet med beskärningen som avgör under vilken årstid busken bör beskäras. När prydnadsbuskar blommar avgörs av när under året blomknopparna utvecklas.

Blomknoppar utvecklas på årsskott
En buske som blommar på årsskott utvecklar varje vår helt nya skott eller blomknoppar, efter beskärningen, som kallas årsskott. Dessa buskar blommar på högsommaren eller sensommar och början av hösten. Prydnadsbuskar som blommar på årsskotten beskärs på vårvintern, innan knoppsprickningen. När våren kommer spricker de nya fina årsskotten ut för att bjuda på blomning längre fram.

Exempel på buskar som blommar på årsskott är höstblommande spirea, fjärilsbuske och trädgårdshortensia.

Det finns en serie hortensior som heter Hydrangea macrophylla Endless Summer ®, med än så länge fyra olika sorter. De blommar både på  årsskott och sk fjolårsskott, vilket ger en riklig och lång blomning. Beskär Endless Summer ®-hortensior genom att bara putsa bort döda grenar och gamla blomställningar på våren, när risken för frost är över.

Endless Summer®-hortensian Bloom Star blommar både på års- & fjolårsskott

Blomknoppar utvecklas på fjolårsskott
En buske som blommar på fjolårsskott har hunnit bilda sina blomknoppar redan under sensommaren och hösten året innan. Därefter gick busken i vintervila för att på våren och försommaren året därpå explodera i härlig blomning. Prydnadsbuskar som blommar på fjolårsskotten beskärs vanligen direkt efter blomningen, alltså innan busken börjar utveckla nästa års blomskott. Beroende på syftet med beskärningen kan buskar som blommar på årsskotten även beskäras på vårvintern. Vi återkommer till detta.

Exempel på buskar som blommar på fjolårsskott är forsythia, ginst, syren och praktry.
Exempel på buskar som blommar på kortskott från äldre grenar är schersmin, tok, snöbär och forsythia.

Blomknoppar utvecklas på skott från gamla grenar
Vissa prydnadsbuskar utvecklar blomknoppar genom att skjuta korta skott från äldre grenar och bilda blomknoppar på dessa. Prydnadsbuskar av detta slag beskärs gärna på vårvintern.

Obs! Forsythia bildar alltså blommor både på fjolårsskott och korta skott från äldre grenar, vilket kan kännas lätt förvirrande när du ska bestämma när busken ska beskäras. Jag reder ut detta i mitt nästa inlägg.

Det finns i huvudsak två varianter för beskärning av prydnadsbuskar:
På vilka olika sätt kan en prydnadsbuske beskäras?

Underhållsbeskärning
Att göra en underhållsbeskärning innebär att gamla grenar som är risiga eller helt döda och inte bär blommor tas bort för att ge plats och energi för nya pigga grenar. Grenar som ska bort vid underhållsbeskärning klipps ner helt och hållet, ner till markytan!

Nedskärning av hela busken
Här klippa hela busken ner ordentligt, till ca 1 decimeter ovan mark. Nedskärning av hela busken gör vi av olika anledningar:

  1. När en prydnadsbuske inte har tagits om hand på många år och därför har blivit stor, risig och glesblommande. Total nedskärning blir en nystart för busken som växer tillbaka med friska, starka grenar. Det kan dock dröja innan den blommar fullt igen.
  2. För att prydnadsbusken är av en sort som växer tätt, tätt med många tunna grenar. Om man klipper ur dessa, enligt principen för underhållsbeskärning, tappar busken lätt formen då de tunna grenarna inte har stöd tillräckligt när busken glesas ur. Det är därför bättre att klippa ner buske helt med ett par eller några års mellanrum och ge den en nystart. Exempel på buskar som blir finare av att klippas ner helt med jämna mellanrum är ölandstok och rosenspirea.
  3. Buskar med vacker grenfärg, som kornellens röda och gröna grenar, kan klippas ner ordentligt varje år för att färgen på grenarna ska behållas. Vill man ha höjd på busken är det dock bättre att bara klippa ner en del grenar varje år och alltså följa principen för underhållsbeskärning.
Om författaren: Katarina Kihlberg är skribent, kommunikatör och trädgårdsingenjör.
Dela inlägget

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × tre =

Rulla till toppen