Pingborrar & förstörd gräsmatta

Ser din gräsmatta plötsligt ut som full av rufsiga hårbollar? Slits gräset upp och lägger sig i vissna klumpar ovanpå det som nyss var en grön matta av friskt gräs? Då kan du ha drabbats av pingborrar!

Någonting är på gång i gräsmattan. Foto: Johan Borglin

Fåglarna hittar pingborrarna först!

Allting tar sin början i slutet av maj början av juni. Då svärmar de vuxna pingborrarna, Amphimallon solstitiale. Likt små helikoptrar kommer skalbaggarna brummande bland träd och höga buskar för att sedan gå ner på marknivå och lägga sina ägg i jorden, gärna i gräsmattor med lätta jordar som är enkla att komma ner i. Äggen kläcks efter ungefär en månad, därefter tar det upp till tre år innan pingborren är fullvuxen.

En larv av pingborre, 25-30 mm stor, och en fullvuxen skalbagge.. Det tar upp till 3 år från ägg till färdig bagge. Foto: Bionema

De nykläckta larverna som ligger under gräsmattans gröna täcke befinner sig mitt i maten. De gnager på och äter upp gräsrötterna i lugn och ro i skydd av den än så länge gröna gräset. När larverna vuxit till sig upptäcks de av fåglar, som i mängder slår sig ner på gräsmattan och börja plocka feta, saftiga pingborrelarver. När näbben körs ner i gräsmattan, vars rötter har gnagts av, flyger tussar av gräs upp och lägger sig ovanpå.

Fåglar har varit framme och plockat upp pingborrelarver ur gräsmattan, vars rötter åker upp. Foto: Johan Borglin

Att förebygga pingborrar

Det kan vara ett elände att få pingborrar i gräsmattan, stora områden eller i värsta fall hela mattan vissnar eller slits upp.

Stora delar av gräsmattan kan förstöras av pingborrarnas glupska framfart.

Det bästa är om vi kan förebygga angreppen så långt som möjligt genom att minimera antalet pingborrar och därmed antalet pingborrelarver. Jag räknar upp några av de tips som många drabbade tycker har gjort nytta. Jag har inga garantier för resultatet men det är alltid värt att testa för den som har haft problem tidigare säsonger:

  • Gödsla gräsmattan med hönsgödsel på våren.
  • Om fullvuxna pingborrar börjar svärma över gräsmattan i början av juni kan du prova att vattna riktigt mycket. Angreppen tenderar att bli större i torrt väder.
  • Klipp inte gräset för kort i juni när pingborrarna svärmar. Är gräset högre än 5 cm undviker pingborrarna att lägga sina ägg där.
  • Sätt ut gula eller vita hinkar eller burkar på gräsmattan fyllda med vatten och några droppar diskmedel. Pingborrarna lockas dit och kommer inte upp tack vare diskmedlet. Kläm sönder skalbaggarna så de slipper ligga och drunkna.

Att bekämpa pingborrens larver

Om skadan redan är skedd och din gräsmatta är full av pingborrens hungriga larver kan du prova att lyfta bort den avtuggade gräsmattan och kratta upp och oskadliggöra larverna. Jordförbättra sedan och så nytt gräs.

Biologisk bekämpning med nematoder
Det finns ett biologiskt alternativ för att bekämpa pingborrar, alla eventuella kemiska varianter avråder jag starkt ifrån, för vårt ömtåliga ekosystems skull!

Nematoder är tråd- eller spolformiga maskar som finns överallt där det finns liv: i vattnet, jorden och i växter. De finns i storlek från små, 0,5 mm, till yttepyttesmå, 0,02 mm. Uppskattningsvis finns det runt en miljon olika arter av nematoder på jorden. De flesta av dem lever på organiskt material och gör därför ett mycket viktigt arbete i att bryta ner växtmaterial i det översta jordlagret till mull. Bland artrikedomen finns också en del nematoder som gör skada på våra växter, men det är inte dem vi ska prata om här.

Under ständig utveckling är biologisk bekämpning av skadedjur med hjälp av sk insektsparasitära nematoder. Det är en väl fungerande metod, tyvärr ganska dyr om gräsmattan är stor. Absolut mest effektivt är att behandla med nematoder i början av augusti innan larverna gjort för mycket skada och innan fåglarna börjat kalasa alldeles för mycket. Det går dock att bekämpa även senare, men jordens temperatur måste vara över 13 grader för att nematoderna ska vara aktiva. Jorden ska vara fuktig både före och efter behandlingen som bäst sker på kvällen. Nematoder beställs på nätet och skickas hem. Ör det över 25 grader börjar de koka, så gör inte en beställning mitt i en värmebölja. Väl hemma förvarar du nematoderna i kylskåp fram till behandling, som innebär att du vattnar ut nematoderna i gräsmattan.

Vad är det då nematoderna gör? Jo, de tar sig in i sitt värddjur där de släpper ifrån sig en bakterie, som de lever i symbios med. Bakterien förökar sig och tar död på larven. Samtidigt föds nya nematoder som fortsätter till nästa larv och så vidare. När larverna har oskadliggjorts slutar nematoderna att föröka sig.

Läs mer om nematoder på Bionemas hemsida:
Bekämpa gräsmattelarver med nematoder

Inte bara pingborrar som äter på gräsmattans rötter

Det är inte bara pingborrar som lägger ägg i gräsmattan. En liknande skalbagge är trädgårdsborren, Phyllopertha horticola. Larverna är mindre än pingborrens, ca 15 mm stora, och de behöver bara ett år för att utvecklas färdigt. Andra typer som kan ställa till det är harkrankar och hårmyggor.

Om författaren: Katarina Kihlberg är skribent, kommunikatör och trädgårdsingenjör.
Dela inlägget

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 − två =

Rulla till toppen