Sköldlöss på vinranka och citrus!

Ofta upptäcker vi inte sköldlössen förrän de har blivit riktigt många. Detta beror på att de förökar sig mycket snabbt och för de flesta arter behövs ingen partner för befruktning. Som nykläckta är sköldlössens honor mycket aktiva och kravlar omkring över hela växten tills de hittar en lämplig plats att suga sig fast på. Här bildar de en skyddande sköld, ca 2-5 mm beroende på art. Hanarna rör sig fritt under hela sin livstid. Honor lägger sina ägg, upp till 3 000, under skölden eller inspunna i vaxtrådar. Sköldlusen hinner avla flera generationer per år.

Sköldlöss kan angripa både inomhus- och utomhusväxter och inte sällan Medelhavsväxter i växthus.

Min vinranka i växthuset angrips tyvärr i princip varje år av sköldlöss.

Hur ser sköldlusens angrepp ut?

Ett första tecken är att bladen blir glansiga och klibbiga av djurens sockerhaltiga exkrementer s.k. honungsdagg. Är miljön fuktig, som i växthus, kan det bildas sotdaggsvampar i honungsdaggen. De lägger sig som en ful, svart och oljig hinna över växtens blad, vilket kan hämma plantans tillväxt. De gulbruna till svarta sköldarna sitter på hela växten − stammar, grenar, blad, bladskaft och frukter − och kan vara mer eller mindre upphöjda, beroende på art.

Vad gör jag åt sköldlössen?

Sköldlössen förfular växten under angreppen men på vedartade buskar och träd som hålls i god kondition med beskärning, vatten och gödning behöver ingen långvarig skada uppstå.

Den smarta, skyddande skölden gör sköldlöss mycket svåra att bekämpa. När dina växter angrips är det viktigt att isolera den från andra växter. Torka av fönster och väggytor där växten stått. Plocka sedan bort hårt angripna växtdelar helt och på växten i övrigt plockas alla synliga sköldlöss bort med pincett.

Du kan också bekämpa med såpsprit (blanda 0,2 dl såpa och 0,1 dl T-röd i 1 l vatten) men för att nå bra effekt bör den sprutas på rörliga löss, alltså på de ständigt rörliga hanarna och på honorna innan de har gömt sig under sköldarna. Viss effekt har det dock även efter att sköldarna har bildats. Lösningen kan ge skador på vissa växter. Prova på ett blad som sitter långt ner på växten och avvakta några dagar för att se hur växten reagerar. Upprepa besprutningen 5−6 gånger med 7−10 dagars mellanrum.

Sköldlöss kan bekämpas biologiskt med rovskalbaggen Cryptolaemus montrouzieri.

Dela inlägget
Rulla till toppen